Het wedstrijdregelement

 • Het proeftrekken vindt plaats tussen 9u en 12u30.
 • Voor een vlot verloop moet men om 8u30 aanwezig zijn.
 • Men moet zich direct na het wegen opstellen.
 • Indien een gewichtsklasse afgewerkt is, kan niet meer in diezelfde gewichtsklasse getrokken worden.
 • Voor het wegen dienen de trekkers voorzien te zijn van hun deelnemingsnummer.
 • Men moet in de gewichtsklasse deelnemen waarin men zich heeft opgegeven.
 • Het is niet mogelijk in een andere klasse te trekken.
 • Alle deelnemers dienen een minimumleeftijd te hebben van 16 jaar.
 • Tijdens de wedstrijd mogen door de deelnemers geen alcoholische dranken gebruikt worden.
 • Tractoren met zwaarder ingebouwde motoren nemen deel in de sportklasse.
 • Tractoren moeten voorzien zijn van een veiligheidsbeugel of een veiligheidscabine en spatborden.
 • Kettingen en dergelijke zijn niet toegelaten.
 • Tractoren mogen niet voorzien zijn van dubbellucht.
 • De maximale hoogte van het vaste aankoppelpunt mag niet hoger zijn dan 50 cm.
 • Tractoren moeten ten alle tijde veilig bestuurd worden. Men moet blijven zitten en men mag het stuur niet loslaten.
 • Roken is niet toegestaan.
 • De ballastgewichten moeten stevig bevestigd zijn en mogen niet hinderen tijdens het trekken.
 • De getrokken afstand is bepalend voor de klassering. Wanneer meerdere tractoren in eenzelfde klasse Full-Pull (100m) afleggen wordt in de finale (waarbij de sleepwagen zwaarder afgesteld wordt) de eindstand bepaald.
 • De deelnemers vrijwaren de organisatie van alle schade en aansprakelijkheden, welke het gevolg zijn van deelnemen aan de wedstrijd.
 • Om ongelukken te voorkomen dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding gevolgd te worden.
 • Indien men binnen de 10 meter stopt, mag men een tweede keer vertrekken.
 • Over punten waarover dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
 • Bij betwisting neemt de wedstrijdjury een beslissing.
 • De deelnemers verklaren zich akkoord met het wedstrijdreglement door het betalen van het inschrijvingsgeld.
 • De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen en niet aansprakelijk voor schade, vandalisme of diefstal aan trekkers en materiaal opgelopen tijdens de aanwezigheid op het wedstrijdveld of er rond.
 • Tijdens het trekken worden er geen passagiers op de tractoren toegestaan!
 • Het niet naleven van het wedstrijdreglement heeft de absolute diskwalificatie tot gevolg.